Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 30380
Khách trực tuyến : 29
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết website
   
Quảng cáo
220 x 150
Sự ra đời của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Thời gian: 15/10/2010 - 15:46
Phụ nữ Việt Nam vốn sinh ra trong một đất nước với nền văn minh nông nghiệp, dựa trên nền tảng nghề trồng lúa nước và thủ công nghiệp nên phụ nữ Việt Nam đã trở thành lực lượng lao động ...
DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG LÊ CHÂN NĂM 2010
Thời gian: 05/01/2012 - 11:17
DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG LÊ CHÂN NĂM 2010
Giai đoạn 1930 - 1945
Thời gian: 15/10/2010 - 15:33
Trong thời kỳ này, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với những tên gọi khác nhau: Hội Phụ nữ Giải phóng (1930 – 1935), Hội Phụ nữ Dân chủ (1936 – 1938); Hội Phụ nữ Phản đế (1939 – 1941); Đoàn Phụ nữ Cứu quốc (1941 – 1945), Hội đã vận động phụ nữ ...
DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG LÊ CHÂN NĂM 2009
Thời gian: 05/01/2012 - 11:15
DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG LÊ CHÂN NĂM 2009
Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Thời gian: 15/10/2010 - 15:31
Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của Liên đoàn phụ nữ dân chủ quốc tế và Liên đoàn các tổ chức phụ nữ ASEAN (Hiệp Hội các nước Đông Nam Á). Hội tham gia tích cực trong các hoạt động vì hoà bình, đoàn kết hữu nghị ...
Từ Đại hội đến Đại hội
Thời gian: 05/01/2012 - 11:21
Đại hội đại biểu phụ nữ Hải Phòng – Kiến An hợp nhất lần I ( nhiệm kỳ 1963 – 1968) - Thời gian: 1 ngày, 27/11/1963 - Địa điểm: Nhà hát thành phố - Số đại biểu triệu tập: 332 - Số UVCH: 41
DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG LÊ CHÂN NĂM 2008
Thời gian: 05/01/2012 - 11:14
DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG LÊ CHÂN NĂM 2008
Hệ thống tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HẢI PHÒNG
Thời gian: 07/01/2012 - 10:59
DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG LÊ CHÂN NĂM 2007
Thời gian: 05/01/2012 - 11:13
DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG LÊ CHÂN NĂM 2007
Chức năng nhiệm vụ Hội LHPN các cấp
Thời gian: 07/01/2012 - 12:36
DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG LÊ CHÂN NĂM 2006
Thời gian: 05/01/2012 - 11:12
DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG LÊ CHÂN NĂM 2006
Sự ra đời và kết quả các phong trào thi đua của Hội LHPN Hải Phòng qua các thời kỳ lịch sử
Thời gian: 12/12/2011 - 11:34
Phát huy được tinh thần yêu nước, truyền thống ''Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang'' tổ chức Hội liên hiệp phụ nữ đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, ngày càng nâng cao được vai trò, uy tín của mình trong thời kỳ cách ...