Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 30377
Khách trực tuyến : 18
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết website
   
Quảng cáo
220 x 150
Theo dòng lịch sử Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Thời gian: 18/07/2017 - 08:53
Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa ra đời, thực dân Pháp đã âm mưu trở lại xâm lược nước ta. Toàn quân và dân ta ...