Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 30380
Khách trực tuyến : 22
Thành viên trực tuyến : 0
 
Liên kết website
   
Quảng cáo
220 x 150
Giai đoạn 1930 - 1945
15/10/2010 - 15:33
 
GIAI ĐOẠN 1930 - 1945
 

Trong thời kỳ này, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với những tên gọi khác nhau: Hội Phụ nữ Giải phóng (1930 – 1935), Hội Phụ nữ Dân chủ (1936 – 1938); Hội Phụ nữ Phản đế (1939 – 1941); Đoàn Phụ nữ Cứu quốc (1941 – 1945), Hội đã vận động phụ nữ tham gia bãi công, biểu tình, tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

  • Thi đua – Khen thưởng

-Phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ từ tháng 9 đến tháng 12 năm 1945: Phụ nữ là lực lượng đông đảo đã tích cực tham gia vào các phong trào do Chính phủ phát động như:

-Phong trào “Không bỏ một tấc đất hoang”

-Phong trào “Tuần lễ vàng”

-Phong trào “Bình dân học vụ”

-Phong trào “Hũ gạo kháng chiến”

-Phong trào “Bảo trợ thiếu nhi”

-Phong trào “Cứu đói”

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào