Hải Phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2020

Hội LHPN huyện Cát Hải:
Phối hợp tổ chức tuyên truyền, trợ giúp pháp lý cho hội viên và nhân dân khu Đôn Lương

    Vừa qua, Hội LHPN huyện Cát Hải phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý thành phố, Phòng Tư pháp huyện tổ chức đợt tuyên truyền Luật Phòng chống bạo lực gia đình và trợ giúp pháp lý miễn phí cho 200 hội viên phụ nữ, nhân dân các xã, thị trấn khu Đôn Lương, xã Đồng Bài, Văn Phong.
    Hội viên phụ nữ và nhân dân các xã, thị trấn khu Đôn Lương đã được trợ giúp pháp lý và hướng dẫn về các chế độ chính sách đối với người có công với Cách mạng, các vấn đề dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình… Đã có 27 vụ việc, thắc mắc được trả lời trực tiếp và 6 vụ việc được trả lời qua loa đài.
    Với những nội dung tuyên truyền, trợ giúp sâu sắc, thiết thực và ý nghĩa, chương trình đã mang lại cho các tầng lớp phụ nữ và nhân dân những hiểu biết về pháp luật, giải tỏa các vướng mắc liên quan đến pháp luật, nâng cao ý thức thực thi pháp luật, từ đó biết cách ứng xử phù hợp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Bùi Thu Huyền
Hội LHPN huyện Cát Hải